Het reglement wordt in een verstaanbare taal voor kinderen en jongeren gegoten: de  leefregels. Er zijn acht leefregels, die eerder op ludieke wijze aangebracht worden. 
Onze acht leefregels:

 1. Respect voor elkaar.
 2. Respect voor het (opvoedend) personeel en het materiaal.
 3. Wij houden het internaat alcohol- en drugsvrij.
 4. Wij leven samen in een positieve sfeer, waar de opvoed(st)er geen politieagent spelen.
 5. Wij houden onze kamer netjes!
  • Raam open
  • Opruimen
  • lichten uit
  • Bed opmaken
 6. Wat van jou is, is van jou, wat van mij is, is van mij! 
 7. Wij zijn stil wanneer anderen studeren, wij zetten ook onze muziek stiller.
 8. Je blijft op het terrein van het internaat indien je jonger bent dan achttien jaar. Ben je ouder dan achttien, dan worden we graag ingelicht waar en wanneer je vertrekt en terugkomt.