Binnen onze visie tracht de begeleiding de internen tijdens weekdagen een gezellige verblijfsplek aan te bieden die in de mate van het mogelijke de familiale sfeer benadert. 
Op het ‘Internaat Vlaamse Ardennen’ verblijven is dus steeds een beetje thuiskomen.
Dit impliceert dat wij een gevoel van warmte, geborgenheid en veiligheid willen aanbieden aan de internen. De kinderen en jongeren weten dat ze steeds bij ons terecht kunnen.

Onze internaatswerking is gebaseerd op leefregels en een dagstructuur: onze internen weten op voorhand wat er te gebeuren staat doorheen hun dag. De leefregels zorgen ervoor dat jongeren weten wat er van hen verwacht wordt. Op die manier creëren wij een bepaalde veiligheid en geborgenheid binnen het internaat. Hebben kinderen en jongeren vragen over bepaalde leefregels, dan kan steeds uitleg gegeven worden, over het waarom van een bepaalde regel.

De begeleiding van het ‘Internaat Vlaamse Ardennen’ maakt er een punt van om betrokkenheid van kinderen en jongeren aan te sporen. Zo willen wij graag dat jongeren deelnemen aan het alledaagse gebeuren binnen onze werking. Zo is er steeds de vraag om deel te nemen aan activiteiten, themawerkingen, maaltijdmomenten,… 

Dagelijks is er een studiebegeleiding met eventueel individuele ondersteuning, indien dat nodig zou zijn. Dagdagelijks worden de schoolagenda’s en huistaken van de kinderen en jongeren nagekeken. 

Daarnaast wordt er steeds rekening gehouden met de ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Internen die een speciale zorgvraag hebben, kunnen dan ook steevast terecht bij de begeleiding van het internaat. Wij zorgen dan vanzelfsprekend voor een zorg op maat!

Na inspanning moet er natuurlijk ook ontspanning aanwezig zijn! Na de studiemomenten en op woensdagnamiddag zijn er steeds leuke activiteiten te beleven op het internaat. Wij zorgen er voor dat kinderen hun vrije tijd zinvol, toch op een leuke manier beleven!